Global Leadership English Challenge Vietnam
Giới thiệu về GLEC
Bối cảnh
Đại hội tiếng Anh lãnh đạo toàn cầu (GLEC) là cuộc thi nói và viết tiếng Anh về các chủ đề của LHQ như: mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), giải trừ quân bị & hạn chế hạt nhân. Với một thế giới đang đối mặt với những vấn đề dường như không thể giải quyết từ môi trường cho tới khủng hoảng người tị nan, GLEC được thực hiện với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của các bạn học sinh về các vấn đề đang tồn tại và mang tính toàn cầu. Những người tham gia sẽ phải chia sẻ quan điểm của bản thân về vấn đề hiện tại và đưa ra giải pháp tiềm năng cho các vấn đề toàn cầu mang tính đa diện theo các chủ đề đã cho dựa trên trình độ học tập. 

Hành động nhỏ, thay đổi lớn.”


Những người tham gia sẽ trải qua 2 vòng thi tại Việt Nam, vòng loại được tiến hành online nhằm thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia nhất có thể. Trong thời gian này, những người tham gia sẽ nghiên cứu về các chủ đề của UN và các mục tiêu phát triển bền vững nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề toàn cầu. Tiếp theo sau vòng loại là vòng chung kết, sẽ được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những người tham gia phải đi tới địa điểm đã được chỉ định để dự thi.  Thông qua cuộc thi này, GLEC sẽ trở thành bàn đạp dành cho các bạn học sinh, sinh viên có mong muốn trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai giải quyết các bài toán toàn cầu.


Mục tiêu phát triển bền vững   

Sustainable Development Goals (SDGs)

2020 GLEC Viet Nam Áp phích

English Version


Phiên bản tiếng việt


Hiệp hội Hope to the Future hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.