Global Leadership English Challenge Vietnam
    Track Trung học phổ thông

Track Trung học phổ thông

※ Phần thi viết 500 ~ 700 từ, phần thi nói 4 phút.
※ Riêng hình thức thi Nói, chủ đề ở vòng loại và vòng chung kết giống nhau.
※ Chi tiết cách thức tiến hành từng vòng thi vui lòng tham khảo tại “mục đăng ký”.

#Bài thi nói (Speech)


Chủ đề (Topic)
Do sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu, Các sinh vật biển như: san hô, gấu bắc cực, hải cẩu và chim cánh cụt, đang phải chịu áp lực do lối sống thay đổi và đại dương có tính axit. Nhiệt độ là yếu tố quan trọng trong việc sinh sản và số lượng sinh vật biển, và các đại dương có tính axit đang khiến cho các sinh vật biển không thở nổi. Tất cả những yếu tố này đang đe dọa quần thể động vật biển và các sự kiện dẫn đến sự tuyệt chủng. Điều này dự kiến sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn khi Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu dự đoán nhiệt độ sẽ tăng thêm từ 1,4 ° C đến 5,8 ° C vào cuối thế kỷ. Cộng đồng quốc tế nên làm gì để giúp những con vật này? Xã hội chúng ta có thể làm gì để tạo nên sự khác biệt?
Due to global warming and climate change marine life, such as corals, polar bears, seals, and penguins, are living under stress due to altered lifestyles and acidic oceans. Temperature is a crucial factor in reproduction and the number of offspring, and acidic oceans are making it harder for animals to breathe underwater. All of these factors are threating the marine animal population and even leading to extinction. This trend is expected to worsen as the Intergovernmental Panel on Climate Change predicts a further rise of between 1.4°C and 5.8°C by the end of the century. What should the international community do to help these animals? What can our society do to make a difference?

#Phần thi viết luận (Essay)


Chủ đề (Topic)
Theo Liên Hợp Quốc, một khối lượng lớn các mảnh vỡ trên biển, nằm ở Bắc Thái Bình Dương, ước tính có diện tích khoảng 1,6 triệu km2 - gấp 3 lần Pháp - và chứa 1,8 nghìn tỷ mảnh nhựa. Con số đó cho thấy  lên tới 250 mảnh nhựa cho mỗi người trên hành tinh. Một vài trong số các Quần đảo Nhựa này đã hình thành trên khắp hành tinh và vô số động vật bị thương và chết vì phải tiêu thụ nhựa. Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giảm lượng nhựa thải ra và làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ những con vật đang bị tổn thương bởi nhựa?
According to the UN, a huge mass of marine debris, situated in the North Pacific Ocean, is estimated to measure 1.6 million square kilometers – 3 times the size of France – and contain 1.8 trillion pieces of plastic. That amounts to 250 pieces for every person on the planet. Several of these Plastic Islands have formed all around the planet and countless animals are injured and are dying as a result of consuming plastic. What do you think you can do to reduce the amount of plastic and how can we help the animals that are hurt by plastic?

Hiệp hội Hope to the Future hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.