Vòng loại (Online) - thi nói
460,000₫

Preliminary Round (Online) - Speaking


 • Vui lòng đọc kỹ các yêu cầu sau trước khi ứng tuyển
 • PLEASE READ THE FOLLOWING REQUIREMENTS BELOW BEFORE APPLYING • Hướng dẫn đăng ký

※ Các ứng viên phải xem xét và nghiên cứu các chủ đề cho trước theo từng track của mỗi người.


 • Application Guideline 

※ Participants have to review and study the themes and their respective topics according to their own track.


 • Bất kỳ người tham gia nào tiến hành thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng mà sử dụng tên khác thì phải liên hệ với GLEC càng sớm càng tốt qua e-mail
  glec@hopetofuture.org

 • Any participant who makes a payment through a “wire transfer” using a different name must contact the GLEC Secretariat as soon as possible via e-mail.
  glec@hopetofuture.org
   


※ Việc đăng ký không được hoàn thành nếu các ứng viên không nộp đầy đủ các file cần thiết sau.


※ The application is not complete if the applicant does not submit all the required files mentioned below.

Các file cần thiết:

Chủ đề ở vòng loại và vòng chung kết giống nhau, vì vậy các ứng viên cần phải ghi nhớ nội dung đã nộp ở vòng loại và thuyết trình trước trước Ban giám khảo tại vòng chung kết.  


Đăng ký online (Có thể nộp đơn đăng ký sau khi thanh toán lệ phí tham gia)

 File ghi âm MP3 (hoặc WMA) (Các ứng viên nên ghi nhớ nội dung, sử dụng các chương trình hoặc app trên điện thoại/ máy tính/ laptop để ghi âm bài thi)

 Kịch bản/script bài thi nói (nội dung và file ghi âm phải giống nhau)

 Ảnh thẻ (Được dùng để xác nhận danh tính tại vòng chung kết)


Required Files for Application:

The topics for the Preliminary Round and Final Round are the same, so participants will need to memorize the script submitted in the Preliminary Round and present in front of judges in the Final Round. The judges will be composed of one UN expert and one English expert. Participants will need to prepare for a Q&A Session with the judges after the speech.


Online Application (can be submitted after making payments)

 MP3(or WMA) Recording File (applicants should memorize their written scripts and record their speech using Apps or programs on their cellphones/computers/laptops)

 Speech Script (should have the same contents with the recording file)

 ID Photo (will be used for ID verification on the final round day)
Giới hạn thời gian bài thi nói.: 

※ Khuyến khích các ứng viên giữ đúng giới hạn thời gian đã quy định

 Track Tiểu học : 03 phút

 Track THCS: 04 phút

 Track THPT: 04 phút

 Track Cao đẳng, Đại học: 05 phút


Speech Time Limits:

※ All applicants are highly recommended to keep the given speech time limit.

 Elementary Track: 3 minutes

 Junior High Track: 4 minutes

 High School Track: 4 minutes

 University Track: 5 minutes