Vòng loại (Online) - thi nói & viết luận
920,000₫

Preliminary Round (Online) - Speech & Essay


  • Vui lòng đọc kỹ các yêu cầu sau trước khi ứng tuyển
  • PLEASE READ THE FOLLOWING REQUIREMENTS BELOW BEFORE APPLYING


  • Hướng dẫn đăng ký

※ Các ứng viên phải xem xét và nghiên cứu các chủ đề cho trước theo từng track của mỗi người.


  • Application Guideline 

※ Participants have to review and study the themes and their respective topics according to their own track.


  • Bất kỳ người tham gia nào tiến hành thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng mà sử dụng tên khác thì phải liên hệ với GLEC càng sớm càng tốt qua e-mail
    glec@hopetofuture.org

  • Any participant who makes a payment through a “wire transfer” using a different name must contact the GLEC Secretariat as soon as possible via e-mail.
    glec@hopetofuture.org

※ Việc đăng ký không được hoàn thành nếu các ứng viên không nộp đầy đủ các file cần thiết sau.


※ The application is not complete if the applicant does not submit all the required files mentioned below.

Các file cần thiết:

 Đăng ký online (Có thể nộp đơn đăng ký sau khi thanh toán lệ phí tham gia)

 Ảnh thẻ (Được dùng để xác nhận danh tính tại vòng chung kết)


Required Files for Both Applications:

 Online Application Form(can be submitted after making payments)

 ID Photo (used for ID verification on the final round day)


Các file cần thiết thi nói

Chủ đề ở vòng loại và vòng chung kết giống nhau, vì vậy các ứng viên cần phải ghi nhớ nội dung đã nộp ở vòng loại và thuyết trình trước trước Ban giám khảo tại vòng chung kết.  

 File ghi âm MP3 (hoặc WMA) (Các ứng viên nên ghi nhớ nội dung, sử dụng các chương trình hoặc app trên điện thoại/ máy tính/ laptop để ghi âm bài thi)

 Kịch bản/script bài thi nói (nội dung và file ghi âm phải giống nhau)


Required Files for Speech

The topics for the Preliminary Round and Final Round are the same, so participants will need to memorize the script submitted in the Preliminary Round and present in front of judges in the Final Round. The judges will be composed of one UN expert and one English expert. Participants will need to prepare for a Q&A Session with the judges after the speech.

 MP3(or WMA) Recording File (applicants should memorize their written scripts and record their speech using Apps or programs on their cellphones/computers/laptops)

 Speech Script (should have the same contents with the submitting recording file)


Giới hạn thời gian bài thi nói.

※ Khuyến khích các ứng viên giữ đúng giới hạn thời gian đã quy định

Track Tiểu học : 03 phút

Track THCS: 04 phút

  Track THPT: 04 phút

Track Cao đẳng, Đại học: 05 phút


Speech Time Limits

※ All applicants are highly recommended to keep the given speech time limit.

Elementary Track: 3 minutes

Junior High Track: 4 minutes

  High School Track: 4 minutes

University Track: 5 minutesCác file cần thiết viết luận

chấm điểm các bài thi viết luận dựa trên Tiêu chí Phần Viết ETS TOEFL iBT

 Viết luận (các bài thi viết luận sẽ được các chuyên gia chấm điểm dựa trên Tiêu chí Phần Viết ETS TOEFL iBT)


Required Files for Essay

The topics for the Preliminary Round and Final Round will have a similar theme. The judges will be composed of UN experts who will grade the essays based on the ETS TOEFL iBT Writing Section Criteria

 Essay (Essays will be graded by professionals based on the ETS TOEFL iBT Writing Section Criteria)

 

Giới hạn số từ

※ Khuyến khích các ứng viên giữ đúng giới hạn số từ đã quy định

Giới hạn số từ ở tất cả các track: 500 ~ 700 từ


Essay Word Limit

※ All applicants are highly recommended to keep the given word limit.

All tracks word limit: 500 ~ 700 words