Vòng loại (Online) - thi nói & viết luận
920,000₫

Preliminary Round (Online) - Speech & Essay


  • Vui lòng đọc kỹ các yêu cầu sau trước khi ứng tuyển
  • PLEASE READ THE FOLLOWING REQUIREMENTS BELOW BEFORE APPLYING