Quy mô và số lượng giải thưởng

  • Tất cả các giải thưởng dành cho người chiến thắng có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày trao giải, thông tin chi tiết về các giải thưởng có thể được bổ sung hoặc thay đổi tùy thuộc vào số lượng ứng viên đăng ký sau khi kết thúc vòng loại.
  • Tất cả các thí sinh đoạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận và Quyền lợi của người chiến thắng.
  • Trường hợp không có ứng viên đủ tư cách thì sẽ không trao giải thưởng, số lượng người nhận giải thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả chấm thi.
  • Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết về giải thưởng được hiện ra khi bạn click vào từng hạng mục.
  • Hệ Tiểu Học (4-5)
Phân loại
Hạng mục
Học bổng và giải thưởng
Thi nói
(Thí sinh trong nước)
Thi nói 
(Thí sinh nước ngoài)
Thi viết
(Tất cả thí sinh)
Đối tượng
1 Giải
1 Giải
1 Giải

Hỗ trợ tài chính 100% cho Câu lạc bộ sách UN SDG: Nghiên cứu đọc chuyên sâu

(Thảo luận sách SDGs / Trực tuyến)
Giải đặc biệt
2 Giải
2 Giải
2 Giải

Hỗ trợ tài chính 50% cho Câu lạc bộ sách UN SDG: Nghiên cứu đọc chuyên sâu

(Thảo luận sách SDGs / Trực tuyến)
Giải xuất sắc
2 Giải
2 Giải
2 Giải
Hộp quà tặng LHQ
Giải khuyến khích
4 Giải
4 Giải
4 Giải
Hộp quà SDGs
Tổng số giải thưởng
27 Giải

  • Hệ Trung Học Cơ Sở (6-8)
Phân loại
Hạng mục
Học bổng và giải thưởng
Thi nói
(Thí sinh trong nước)
Thi nói 
(Thí sinh nước ngoài)
Thi viết
(Tất cả thí sinh)
Đối tượng
1 Giải
1 Giải
1 Giải

Hỗ trợ tài chính 100% cho Chương trình đào tạo về LHQ

(Hội thảo học thuật hàng đầu liên quan đến LHQ, 5 ngày 4 đêm / Trực tuyến)

* Được cấp chứng chỉ riêng

Giải đặc biệt
2 Giải
2 Giải
2 Giải

Hỗ trợ tài chính 50% cho Chương trình đào tạo về LHQ

(Hội thảo học thuật hàng đầu liên quan đến LHQ, 5 ngày 4 đêm / Trực tuyến)

* Được cấp chứng chỉ riêng

Giải xuất sắc
2 Giải
2 Giải
2 Giải

Hỗ trợ tài chính 100% cho Câu lạc bộ sách UN SDG: Nghiên cứu đọc chuyên sâu

(Thảo luận sách SDGs / Trực tuyến)
Giải khuyến khích
4 Giải
4 Giải
4 Giải

Hỗ trợ tài chính 50% cho Câu lạc bộ sách UN SDG: Nghiên cứu đọc chuyên sâu

(Thảo luận sách SDGs / Trực tuyến)
Tổng số giải thưởng
27 Giải

  • Hệ Trung Học Phổ Thông (9-12)
Phân loại
Hạng mục
Học bổng và giải thưởng
Thi nói
(Thí sinh trong nước)
Thi nói 
(Thí sinh nước ngoài)
Thi viết
(Tất cả thí sinh)
Đối tượng
1 Giải
1 Giải
1 Giải

Hỗ trợ tài chính 100% cho Chương trình đào tạo về LHQ

(Hội thảo học thuật hàng đầu liên quan đến LHQ, 5 ngày 4 đêm / Trực tuyến)

* Được cấp chứng chỉ riêng

Giải đặc biệt
2 Giải
2 Giải
2 Giải

Hỗ trợ tài chính 50% cho Chương trình đào tạo về LHQ

(Hội thảo học thuật hàng đầu liên quan đến LHQ, 5 ngày 4 đêm / Trực tuyến)

* Được cấp chứng chỉ riêng

Giải xuất sắc
2 Giải
2 Giải
2 Giải

Hỗ trợ tài chính 100% cho Hội nghị Mô phỏng LHQ tại ĐH Yale

(Hội nghị Mô phỏng quan hệ quốc tế cấp cao / Trực tuyến)

Giải khuyến khích
4 Giải
4 Giải
4 Giải

Hỗ trợ tài chính 50% cho Hội nghị Mô phỏng LHQ WFUNA 

(Hội nghị Mô phỏng quan hệ quốc tế/ Trực tuyến)

Tổng số giải thưởng
27 Giải

  • Hệ Đại Học
Phân loại
Hạng mục
Học bổng và giải thưởng
Thi nói
(Thí sinh trong nước)
Thi nói 
(Thí sinh nước ngoài)
Thi viết
(Tất cả thí sinh)
Đối tượng
1 Giải
1 Giải
1 Giải

Chương trình đào tạo về Ban thư ký LHQ

(Hội thảo học thuật hàng đầu liên quan đến LHQ, 5 ngày 4 đêm / Trực tuyến)

* Được cấp chứng chỉ riêng

Giải đặc biệt
2 Giải
2 Giải
2 Giải

Ban thư ký Hội nghị GLEC toàn cầu

(Hội nghị Học thuật Thanh niên Quốc tế, 4 ngày 3 đêm / Trực tuyến)

* Được cấp chứng chỉ riêng

Giải xuất sắc
2 Giải
2 Giải
2 Giải

Phiếu đánh giá 10 bài luận (Tiêu chuẩn ETS Criterion)

Giải khuyến khích
4 Giải
4 Giải
4 Giải

Phiếu đánh giá 5 bài luận (Tiêu chuẩn ETS Criterion)

Tổng số giải thưởng
27 Giải

We support the Sustainable Development Goals.