Quy mô và số lượng giải thưởng

  • Tất cả các giải thưởng dành cho người chiến thắng có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày trao giải, thông tin chi tiết về các giải thưởng có thể được bổ sung hoặc thay đổi tùy thuộc vào số lượng ứng viên đăng ký sau khi kết thúc vòng loại.
  • Trường hợp không có ứng viên đủ tư cách thì sẽ không trao giải thưởng, số lượng người nhận giải thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả chấm thi.
  • Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết về giải thưởng được hiện ra khi bạn click vào từng hạng mục.
  • Hệ Tiểu Học (lớp 4~)
Phân loại
Hạng mục
Học bổng và giải thưởng
Thi nói
(Thí sinh trong nước)
Thi nói 
(Thí sinh nước ngoài)
Thi viết
(Tất cả thí sinh)
Đối tượng
Giải (Tất cả hạng mục)
Giải đặc biệt
Giải
Giải
Giải
UN SDG Book Club: Hỗ trợ 50% chi phí giáo dục Intensive Reading Study
Giải xuất sắc
Giải
Giải
Giải

Giải khuyến khích
Giải
Giải
Giải
Giấy khen và giải thưởng phụ (ETS Criterion Submission Voucher)
Tổng số giải thưởng
Giải

  • Hệ Trung Học Cơ Sở
Phân loại
Hạng mục
Học bổng và các giải thưởng
Thi nói
(Thí sinh trong nước)
Thi nói
(Thí sinh nước ngoài)

Thi viết

(Tất cả thí sinh)
Đối tượng
Giải (Tất cả hạng mục)
Hỗ trợ 100% chi phí giáo dục Academic on the United Nations (Virtual)
Mọi thí sinh đạt giải đều có quyền tham gia Global GLEC Conference
Giải đặc biệt
Giải
Giải
Giải
Hỗ trợ 50% chi phí giáo dục Academic on the United Nations (Virtual)
Giải xuất sắc
Giải
Giải
Giải
UN SDG Book Club: Hỗ trợ 100% chi phí giáo dục Intensive Reading Study
Giải khuyến khích
Giải
Giải
Giải
Giấy khen và giải thưởng phụ (ETS Criterion Submission Voucher)
Tổng số giải thưởng
Giải

  • Hệ Trung Học Phổ Thông


Phân loại
Hạng mục
Học bổng và các giải thưởng
Thi nói
(Thí sinh trong nước)
Thi nói
(Thí sinh nước ngoài)
Thi viết
(Tất cả thí sinh)
Đối tượng
Giải (Tất cả hạng mục)
Hỗ trợ 100% chi phí giáo dục Academic on the United Nations (Virtual)
Mọi thí sinh đạt giải đều có quyền tham gia Global GLEC Conference

Giải đặc biệt
Giải
Giải
Giải
Hỗ trợ 50% chi phí giáo dục Academic on the United Nations (Virtual)
Giải xuất sắc
Giải
Giải
Giải
Giải khuyến khích
Giải
Giải
Giải
Giấy khen và giải thưởng phụ (ETS Criterion Submission Voucher)
Tổng số giải thưởng
Giải

  • Hệ Đại Học
Phân loại
Hạng mục
Học bổng và các đặc quyền
Thi nói
(Thí sinh trong nước)
Thi nói
(Thí sinh nước ngoài)
Thi viết
(Tất cả thí sinh)
Đối tượng
Giải (Tất cả hạng mục)

Mọi thí sinh đạt giải đều có quyền tham gia Global GLEC Conference

Giải đặc biệt
Giải
Giải
Giải

Giải xuất sắc
Giải
Giải
Giải

Giải khuyến khích
Giải
Giải
Giải
Giấy khen và giải thưởng phụ (ETS Criterion Submission Voucher)
Tổng số giải thưởng
Giải

We support the Sustainable Development Goals.