Thông tin chi tiết về người đoạt giải *Tất cả các thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ được cấp giấy chứng nhận lọt vào vòng chung kết

  • Bậc Tiểu học

초등부 대상/최우수상


Học bổng tham gia Câu lạc bộ Sách

Nghiên cứu đọc sách chuyên sâu UN SDG


  • Bậc Trung học

중등부 대상/최우수상


유엔 전문가 교육 온라인 세션

Academy on the United Nations

참가자격 및 장학금 수여

중등부 우수상


Học bổng tham gia Câu lạc bộ Sách

Nghiên cứu đọc sách chuyên sâu UN SDG

Tất cả thí sinh đoạt giải bậc Bậc Trung học


Quyền tham gia Hội nghị GLEC Toàn cầu, một hội nghị học thuật quốc tế dành cho thanh thiếu niên


  • Bậc Trung học phổ thông

고등부 대상/최우수상


유엔 전문가 교육 온라인 세션

Academy on the United Nations

참가 자격 및 장학금 수여

Tất cả học sinh THPT đạt giải


Quyền tham gia Hội nghị GLEC Toàn cầu, một hội nghị học thuật quốc tế dành cho thanh thiếu niên


  • Bậc Đại học

We support the Sustainable Development Goals.