Thông tin chi tiết về người đoạt giải *Tất cả các thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ được cấp giấy chứng nhận lọt vào vòng chung kết

  • Bậc Tiểu học (Elementary / 4-5)

  • Bậc Trung học cơ sở (Middle / 6-8)

  • Bậc Trung học phổ thông (High / 9-12)

  • Bậc Đại học

We support the Sustainable Development Goals.