Prelimlinary Round Guidelines (Nộp bài thi vòng loại)

1. Registration & Payment (Đăng ký vòng loại & thanh toán)

 • Registration Period: 16 August – 25 September 2020, 20:00 VST (Participation fee payment must be completed within the deadline, and the confirmation email will be sent via email within 1-2 working days.)
 • File Submission Deadline: 16 August – 1 October 2020, 20:00 VST
 • Any errors or omissions may lead to the failure of email notifications. Please contact the Secretariat as soon as possible if and when needed. (Email: glec@hopetofuture.org)
 • Payment (click)
 • Thời gian đăng ký Vòng loại: ngày 16 tháng 08 năm 2021 – ngày 25 tháng 09 năm 2021, 20:00h Việt Nam (Thí sinh phải thanh toán phí dự thi trong thời gian đăng ký, email xác nhận hoàn thành đăng ký sẽ được gửi trong vòng 1-2 ngày sau khi thanh toán.)
 • Thời gian nộp hồ sơ Vòng loại: ngày 16 tháng 08 năm 2021 – ngày 01 tháng 10 năm 2021, 20:00h Việt Nam
 • Nếu thí sinh điền sai thông tin cá nhân (ví dụ: địa chỉ email) khi đăng ký thành viên, thí sinh có thể không nhận được các thông báo liên quan đến cuộc thi. Nếu thí sinh điền sai thông tin, vui lòng liên hệ với ban thư ký cuộc thi. (Email: glec@hopetofuture.org)
 • Thanh toán phí dự thi (click)

2. Speech (Thi Nói )

 • The preliminary round will be open through an online platform due to the Covid-19 pandemic, and all students will be evaluated both Script and Voice Record File.
 • For the Speech challenge, domestics and foreigners will be distinguished in accordance with the GLEC Vietnam Qualifications (click). Make sure you have marked your participating field (Domestic/International) upon your nationality. You should participate as an International instead of a Domestic if you do not hold Vietnamese nationality.
 • All participants for the Speech sector should record the Voice Record File themselves, and the script should follow the time limit (Elementary School Track: 3 min, Middle School/High School Track: 4 min, University Track: 5 min). The final round proceeds with the identical contents from the preliminary round, and you should memorize your script beforehand.
 • Note: Student Nominees and 2020 Qualifiers SHOULD submit their full Speech script regardless of the final round qualification because your individual speech will be based on the contents of the submitted script file.
 • Scoring Criteria (click)
 • Vòng loại cuộc thi sẽ được chấm điểm dựa trên bản thảo bài phát biểu và bản ghi âm được gửi qua nền tảng trực tuyến GLEC.
 • Các cuộc Thi Nói được phân chia theo quốc gia, vì vậy thí sinh lưu ý đăng ký hạng mục phù hợp. Nếu thí sinh là công dân của một quốc gia không phải là Việt Nam, thí sinh phải đăng ký với tư cách là “Thí sinh nước ngoài”. (Vui lòng đọc kỹ Tư cách dự thi (click))
 • Tệp âm thanh phải do chính thí sinh ghi âm (Tiểu học 3 phút, THCS-THPT 4 phút, Đại học 5 phút). Vui lòng lưu ý là Vòng chung kết sẽ được tổ chức theo hình thức ghi nhớ và trình bày, do đó thí sinh cần chú ý đến giới hạn thời gian.
 • Lưu ý: Thí sinh được Đề cử và Thí sinh đã vượt qua Vòng loại năm 2020 NÊN gửi kịch bản nội dung bài thi Nói đầy đủ của dù được vào thẳng Vòng Chung kết vì bài Thi Nói của thí sinh sẽ dựa trên nội dung của tệp kịch bản đã gửi.
 • Xem Tiêu chí đánh giá (click)

3. Essay (Thi Viết)

 • The preliminary round will be open online due to the Covid-19 pandemic, and all students will be evaluated by the script submitted through the GLEC online platform.
 • Topics for the final round will be newly presented on the date of the Final Round, distinguished according to the track. All students are recommended overall study beforehand.
 • File Submission Guidelines (click)
 • Topics for GLEC Vietnam 2021 (click)

Tham khảo mẫu dưới đây

We support the Sustainable Development Goals.