Thông báo vòng chung kết

  1. Do dịch COVID-19, toàn bộ Cuộc thi Tiếng Anh Nhà Lãnh Đạo Toàn cầu năm 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến nên thí sinh tham gia Vòng chung kết chuẩn bị máy tính cá nhân có kết nối internet (cần có camera, micro và loa) trước cuộc thi.
  2. Phiếu dự thi và chứng nhận lọt vào vòng chung kết cuộc thi có thể được in ra sau khi thời gian đăng ký cuối cùng kết thúc. Thí sinh cần lưu ý mã số đăng ký thi và thông báo về cuộc thi. (Đăng ký Vòng chung kết: 18/10/2021 – 30/10/2021, in phiếu dự thi: 01/11/2021-06/11/2021)
  3. Trước khi bắt đầu Vòng chung kết trực tuyến, thí sinh cần làm quen với cách sử dụng Zoom (https://zoom.us/). Hướng dẫn sử dụng hệ thống sẽ được thông báo qua email cho thí sinh đủ lọt vào Vòng chung kết.
  4. Toàn bộ quá trình diễn ra Vòng chung kết sẽ được ghi lại để ngăn chặn gian lận và đánh giá chấm điểm nên tất cả thí sinh tham gia cần đồng ý cho việc sử dụng thông tin và hình ảnh cá nhân. Ngoài ra, video bài thi nói và thi viết của thí sinh đoạt giải chung cuộc có thể được đăng trên trang web, v.v.
  5. Các thí sinh đoạt giải (bậc THCS trở lên) có đủ điều kiện tham gia Hội nghị GLEC Toàn cầu (GGC). GGC bao gồm Báo cáo tóm tắt của LHQ, Cuộc tranh luận về chương trình nghị sự toàn cầu, Phát triển nghề nghiệp của LHQ, Trao đổi văn hóa, Bài thuyết trình nhóm/cá nhân, v.v. (GLEC Global (click))

We support the Sustainable Development Goals.