Thông báo 

★ Vòng loại khu vực chính thức bắt đầu! / Regional Preliminary Round is Now Open!

15 Aug 2021

(English follows below)

Các bạn học sinh sinh viên thân mến!


Vòng loại khu vực cuộc thi GLEC Việt Nam 2021 hiện đã chính thức bắt đầu! Các bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây để tham gia cuộc thi:


1) Đăng ký trực tuyến

Thời gian đăng ký trực tuyến: 2021/08/16 - 2021/09/25 20:00 giờ Việt Nam (Mua vé dự thi tại: https://gleader.vn/55)


Thí sinh phải đăng ký tham gia cuộc thi trên trang website chính thức (www.gleader.vn). Vui lòng tham khảo [Đề cử sinh viên (click)] nếu bạn muốn nhận được đề cử từ trường / tổ chức của bạn trước khi bạn gửi thông tin cá nhân của mình.

Chọn 1 hoặc 2 hạng mục cuộc thi bạn muốn tham gia và thanh toán phí dự thi (460.000 VND) cho mỗi hạng mục. Bạn phải thanh toán cho cả hai hạng mục nếu bạn muốn tham gia cả thi Nói và thi Viết. Email xác nhận sẽ được gửi cho bạn trong vòng 1-2 ngày sau khi hoàn tất thanh toán. (Nếu bạn là sinh viên được đề cử hoặc đã vượt qua vòng loại của GLEC Việt Nam 2020, bạn sẽ được thông báo cụ thể.)


* Hướng dẫn Vòng loại: https://gleader.vn/66

* Nền tảng trực tuyến GLEC cho Vòng loại sẽ được thông báo riêng qua email.


2) Chủ đề cuộc thi

Chủ đề chính của cuộc thi năm nay là “Đại dịch Covid-19 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs),” vì các SDG là kế hoạch chi tiết để đạt được một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người.


* Chủ đề cuộc thi: https://gleader.vn/Theme

* Chủ đề cho từng hạng mục: https://gleader.vn/88

* Link đến Thư viện SDGs: https://gleader.vn/53


3) Hướng dẫn Đề cử sinh viên hoặc thí sinh đã vượt qua Vòng loại 2020

- Nếu bạn chính thức được trường / tổ chức của mình đề cử, vui lòng gửi thông tin cá nhân và / hoặc toàn bộ kịch bản nội dung bài thi Nói của bạn tới Google Biểu mẫu: https://forms.gle/t8eKieFJo7b6gjGDA. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào trang website cuộc thi.

- Nếu bạn là thí sinh đã vượt qua Vòng loại GLEC 2020, bạn vẫn duy trì đặc quyền của mình với tư cách là thí sinh đủ điều kiện và KHÔNG cần phải tham gia Vòng loại năm nay. Tuy nhiên, bạn nên thực hiện thanh toán phí dự thi nếu trước đó bạn đã được hoàn phí dự thi năm 2020. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo qua email.


Vui lòng liên hệ glec@hopetofuture.org để biết thêm chi tiết.


Thân ái,

Ban Thư ký GLEC Việt Nam


(English)

Dear student,


the regional preliminary round for the GLEC Vietnam 2021 is now open and below are the following procedures you should follow.


1) Online Registration

Online Registration Period: 2021/08/16 – 2021/09/25 20:00 VST (Ticket Purchase: https://gleader.vn/55)


You must sign up for the official website (www.gleader.vn) in order to register for the contest. Please read [Student Nomination (click)] if you are interested and request a recommendation from your school/institution before you submit your personal details.

Choose 1 or 2 contest sector(s) you would like to participate in and make payment (460.000 VND) for each sector. You should make payment for both sectors if you are interested in both the Speech and Essay competitions. A confirmation email will be sent to you within 1-2 days upon the payment completion. (If you are student nominees or past qualifiers from GLEC Vietnam 2020, you will be informed accordingly.)


* Guide for the Preliminary Round: https://gleader.vn/66

* GLEC online platform for the preliminary round will be informed individually via email.


2) Theme and Topic

The main theme for this year’s contest is “Covid-19 Pandemic and the Sustainable Development Goals (SDGs),” as the SDGs are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all.


* Theme: https://gleader.vn/Theme

* Topics for each track: https://gleader.vn/88

* URL to SDGs Gallery: https://gleader.vn/53


3) Guidelines for Student Nominees or 2020 Qualifiers

- If you are officially nominated by your school/institution, please submit your personal information and/or full Speech script to Google Form: https://forms.gle/t8eKieFJo7b6gjGDA. Make sure you have signed in to the website.

- If you are a qualifier from the GLEC Vietnam 2020, you still sustain your privilege as a qualifier and do NOT need to go through the preliminary round again this year. However, you should make the payment again if you have already received the full refund beforehand. Further details will be informed via email accordingly.


Please contact glec@hopetofuture.org for more details.


Best,

GLEC Vietnam Secretariat

We support the Sustainable Development Goals.