Thông báo 

★ Contest Schedule is Updated!

25 Jun 2021

(English follows below)

Lịch trình và thủ tục đăng ký Cuộc thi Tiếng Anh Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu Việt Nam năm 2021 đã được công bố!

(Thông tin Cuộc thi đính kèm dưới đây)


 • Lịch trình cuộc thi
Nội dung
Thời gian
Địa điển tiến hành/xác nhận

Đăng ký vòng loại & thanh toán

2021/08/16 – 2021/09/25 20:00 VST

Trang chủ

* Đăng ký thành viên và thanh toán lệ phí tham gia dự thi

Nộp hồ sơ dự thi vòng loại

2021/08/16 – 2021/10/01 20:00 VST
Thi qua nền tảng online GLEC (Thông báo sau)

Công bố thí sinh vào

vòng chung kết
2021/10/18
Thông báo qua email đến từng thí sinh và công bố trên trang chủ

Đăng ký vòng chung kết

& thanh toán

2021/10/18 – 2021/10/30

Trang chủ (* Thanh toán lệ phí tham gia)

Gửi phiếu dự thi

2021/11/01 - 2021/11/06
Thông báo qua email cho từng thí sinh
Vòng chung kết2021/11/06 – 2021/11/07

Thi nói (Speech): Thi online qua Zoom

Thi viết (Essay): Thi qua nền tảng online GLEC (Thông báo sau) 
Công bố thí sinh đạt giải2021/12/03Thông báo qua email đến từng thí sinh và công bố trên trang chủ


 • Qualifications
 1. Đối với thí sinh học tại nhà (homeschool), đăng ký dựa theo độ tuổi (ví dụ, 13 tuổi tương đương hệ THCS nên đăng ký hệ THCS).
 2. Đối với sinh viên đang theo học tại các trường đại học thì tham gia không giới hạn độ tuổi.


Thí sinh trong nước

Thí sinh trong nướcTiêu chuẩn phân loại
 • Học sinh từ lớp 4 trở lên và sinh viên đại học (sau đại học) có quốc tịch Việt Nam (bất kể nơi sinh sống, thường trú hay học trường quốc tế, yêu cầu phải có quốc tịch Việt Nam)

Hạng mục dự thi

 • Thi Nói (Speech): Thí sinh trong nước
 • Thi Viết (Essay): Hạng mục tổng hợp


Thí sinh ngoại quốc

Thí sinh ngoại quốc
Tiêu chuẩn phân loại
 • Học sinh từ lớp 4 trở lên và sinh viên đại học (sau đại học) không phải quốc tịch Việt Nam 

Hạng mục dự thi

 • Thi Nói (Speech): Thí sinh ngoại quốc
 • Thi Viết (Essay): Hạng mục tổng hợp


(English)

Schedule and procedure for Global Leadership English Challenge Vietnam 2021 are now open!

(Concept Note attached below)


 • GLEC Vietnam Schedule
Category
Date
Note

[Preliminary Round]

Registration & Payment
2021/08/16 – 2021/09/25 20:00 VST

Online registration through the official website

(Membership and Payment Required)

[Preliminary Round]

File Submission
2021/08/16 – 2021/10/01 20:00 VST
GLEC Online Platform
Result Announcement
2021/10/18
Informed through official website

[Final Round]

Payment & Admission
2021/10/18 – 2021/10/30

Online registration through the official website

(Payment Required)

Identification Slip

2021/11/01 - 2021/11/06
Informed through individual emails
Final Round2021/11/06 – 2021/11/07

Speech: Online Zoom room

Essay: GLEC Online platform (TBI)
Award Announcement2021/12/03Informed through official website


 • Qualifications
 1. Homeschoolers can apply according to the relevant school year with their age.
 2. Applicants who are to-be university students should apply for High School Track.
 3. Applicants who are attending university should apply for University Track regardless of their age.


Domestic Students

DomesticSortation criterion
 • Students in the fourth or higher grade with Vietnamese nationality
  (You must have Vietnamese nationality regardless of whether you live abroad, have permanent residency, or attend an international school.)

Participating fields

 • Speech: Domestic
 • Essay: All


International Students

International
Sortation criterion
 • Students in the fourth or higher grade without Vietnamese nationality

Participating fields

 • Speech: International
 • Essay: All


We support the Sustainable Development Goals.