Thông báo 

[Thông báo] Hướng dẫn đăng ký tham gia GLEC Việt Nam 2021 / [Notice] Registration Guide to GLEC Vietnam 2021

22 Jul 2021

(English follows below)

Các bạn thí sinh thân mến,


Cám ơn bạn đã quan tâm đến Cuộc thi Tiếng Anh Nhà Lãnh Đạo Toàn cầu (GLEC), cuộc thi tiếng Anh dành cho thanh thiếu niên lớn nhất và hàng đầu do Liên Hợp Quốc tổ chức. Vui lòng cập nhật các thông tin chi tiết về thời gian đăng ký và chủ đề cuộc thi cho GLEC Việt Nam 2021 như dưới đây:


1) Đăng ký trực tuyến

Thời gian đăng ký trực tuyến: 2021/08/16 - 2021/09/25, 20:00 giờ Việt Nam

(* Phiếu dự thi cho từng khu vực sẽ được mở bán trong thời gian đăng ký trực tuyến.)

Thí sinh phải đăng ký tham gia cuộc thi trên trang web chính thức (www.gleader.vn). Vui lòng đọc [Đề cử dành cho học sinh/sinh viên] và yêu cầu Thư giới thiệu từ trường / tổ chức của bạn trước khi bạn gửi thông tin cá nhân của mình.

Chọn một hoặc hai hạng mục cuộc thi bạn muốn tham gia và tiến hành thanh toán (460.000 VND) cho mỗi hạng mục.


2) Chủ đề cuộc thi

Chủ đề chính của cuộc thi năm nay là “Đại dịch Covid-19 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs),” vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững SDGs là kế hoạch chi tiết để đạt được một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người. Các chủ đề chi tiết cho từng bậc học (Tiểu học / Trung học / Trung học / Đại học) sẽ sớm được thông báo qua bản tin và thông báo chính thức. Các thí sinh có thể chủ động tìm hiểu trước về chủ đề này để chuẩn bị cho cuộc thi năm nay.


Vui lòng liên hệ glec@hopetofuture.org  để biết thêm chi tiết.


Trân trọng,

Ban thư ký GLEC Việt Nam


(English)

Dear student,


Thank you for your interest in the largest and premier UN-related youth English competition Global Leadership English Competition (GLEC). Please keep yourself updated with the below details including the registration period and contest topics for GLEC Vietnam 2021.


1) Online Registration

Online Registration Period: 2021/08/16 – 2021/09/25 20:00 VST

(* Tickets for each sector will be open upon the online registration period.)

You must sign up for the official website (www.gleader.vn) in order to register for the contest. Please read [Student Nomination] and request Recommendation Letter from your school/institution before you submit your personal details.

Choose 1 or 2 contest sector(s) you would like to participate in and make payment (460.000 VND) for each sector.


2) Theme and Topic

Main theme for this year’s contest is “Covid-19 Pandemic and the Sustainable Development Goals (SDGs),” as the SDGs are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. Detailed topics for each track (Elementary/Middle/High/University) will soon be informed via newsletters and official notice. Overall study is recommended beforehand.


Please contact glec@hopetofuture.org for more details.


Best,

GLEC Vietnam Secretariat

We support the Sustainable Development Goals.