Tiêu chuẩn đánh giá

Thi Nói (Speech) 

Vòng loạiVòng 1
 
Vòng 2
Cấu trúc

(Organization)

Có liên hệ chặt chẽ với nội dung bài phát biểu không?
Có phát triển cách phát biểu hợp lý dựa trên cấu trúc mở bài-thân bài-kết luận không?
Diễn đạt

(Expression)

Có diễn đạt câu sử dụng đúng ngữ pháp không?

Có sử dụng nhiều từ vựng và cụm từ thích hợp không?

Có thể dùng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để sử dụng câu một cách hệ thống không?
Cách trình bày

(Delivery)

Có truyền đạt câu văn với phát âm và ngữ điệu dễ hiểu không?
Có truyền đạt câu văn với phát âm và ngữ điệu dễ hiểu không?
Vòng chung kếtVòng 1
 
Vòng 2
Cấu trúc

(Organization)

Có phát triển logic cá nhân dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về chủ đề không?
Các giáo sư nói tiếng bản ngữ và các chuyên gia Liên hợp quốc đánh giá theo các tiêu chí sàng lọc cá nhân


* Hỏi đáp tại chỗ về nội dung bản trình bày và tệp âm thanh cho các vòng sơ khảo, Sau khi xem xét các hồ sơ đã ghi cho vòng chung kết, tổng điểm được xác định bằng cách cộng vào điểm sơ bộ.

Diễn đạt

(Expression)

Có sử dụng đúng các ví dụ phù hợp với chủ đề không?

Có bày tỏ ý kiến với thái độ và giọng nói tự tin không?

Cách trình bày

(Delivery)

Có tích cực sử dụng và tập trung vào cách diễn đạt không lời (ví dụ: ngôn ngữ cơ thể) không?
Ví dụ về tiêu chí đánh giá


  Lưu loát: Sự tự tin & do dự / Phát biểu trôi trảy

  Hiểu biết về phát âm: Phát âm, Âm lượng & Giai điệu, Nhịp điệu


Tệp âm thanh là tệp ghi âm của bản thảo bài thi nói (độ dài: Tiểu học 3 phút, THCS-THPT 4 phút, Đại học 5 phút) và không được tính điểm trong các trường hợp sau đây:


  Nếu đạo văn một phần hoặc toàn bộ bài viết của người khác

  Không đúng chủ đề đã trình bày

  Vượt quá thời gian cho trước

  Bản thảo đã gửi và tệp âm thanh không khớp

Tiêu chuẩn đánh giá

Thi Viết (Essay) 

Vòng loạiVòng 1
 
Vòng 2
Cấu trúc

(Organization)

Có chọn được tiêu đề thích hợp không?
Chủ đề và nội dung có liên quan với nhau không?
Diễn đạt

(Expression)

Có sử dụng chính xác nhiều từ vựng phù hợp với ngữ cảnh không?
Có thể sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để sử dụng câu một cách hệ thống không?
Cách trình bày

(Delivery)

Có điều chỉnh độ dài văn bản hợp lý theo từng phần không?
Có sai sót nào trong quá trình viết không?

Có sử dụng dấu câu chính xác không?
Vòng chung kếtVòng 1
 
Vòng 2
Cấu trúc

(Organization)

Bài viết có mạch lạc không?
Các giáo sư nói tiếng bản ngữ và các chuyên gia Liên hợp quốc đánh giá theo các tiêu chí sàng lọc cá nhân


* Điểm cuối cùng được xác định bằng cách cộng kết quả đánh giá bài thi viết cuối cùng vào điểm sơ bộ.

Diễn đạt

(Expression)

Có sử dụng nhiều từ vựng và ví dụ phù hợp ngữ cảnh không?
Cách trình bày

(Delivery)

Có trình bày lập luận thông qua cách diễn đạt chính xác và phong phú không?
Ví dụ về tiêu chí đánh giá


  Hiểu biết về chủ đề

  Các ví dụ được sử dụng để giải thích về chủ đề

  Mức độ liên quan của nội dung

  Đồng cảm về chủ đề


Bài viết phải có độ dài 500-700 từ và không được tính điểm trong các trường hợp sau.


  Nếu đạo văn một phần hoặc toàn bộ bài viết của người khác

  Không đúng chủ đề

We support the Sustainable Development Goals.