GLEC Global

“Hội nghị GLEC toàn cầu (Global GLEC Conference: GGC)” là hội nghị học thuật quốc tế dành cho thanh thiếu niên, ở đó nhân tài của các quốc gia và những người chiến thắng trong cuộc thi GLEC trên toàn thế giới mà trung tâm là các quốc gia Asia như Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ sẽ gặp gỡ và giao lưu với nhau. Thông qua bài giảng của các chuyên gia đến từ trụ sở LHQ và các tổ chức quốc tế, thảo luận nhóm và thuyết trình về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) để cùng nhau trao đổi ý kiến về các vấn đề mang tính quốc tế và hợp lực tìm ra các phương án giải quyết. Ngoài ra, thông qua việc luyện tập thuyết trình, giao lưu văn hóa, huấn luyện nghề nghiệp, chúng tôi mang đến cơ hội bồi dưỡng khả năng lãnh đạo toàn cầu, khám phá và giao lưu văn hóa, phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tổ chức quốc tế, từ đó giúp các bạn trẻ có thể trau dồi phẩm chất của những công dân toàn cầu thực thụ.

Hình ảnh tổ chức hội nghị học thuật thanh thiếu niên vừa qua

Dự kiến tiến hành Online do dịch Covid-19 (trường hợp thay đổi sẽ thông báo sau) 


Chương trình chi tiết (lịch trình và nội dung có thể sẽ thay đổi)

Hội Nghị GLEC Toàn Cầu: Ngày 1


Phân loại
Thời gian
Chương trình
Người tham gia đăng ký
Registration
12:30-13:00
Đăng ký và chia nhóm
Registration and Team Assignment
Khai mạc
Ceremony
13:00-13:30
Lễ khai mạc hội nghị GLEC toàn cầu
GGC Opening Ceremony
13:30-14:00
[Diễn văn khai mạc]  Vai trò của LHQ và vấn đề nan giải mà thế giới đang đối mặt
[Keynote Speech] Role of the UN and New Challenges in the International Society 
Bài giảng của chuyên gia LHQ
UN Briefing
14:10-15:30
[Bài giảng của chuyên gia LHQ] Đại dịch Covid-19: Hợp tác quốc tế và Quan hệ đối tác

Mục tiêu phát triển bền vững thứ 17 (Hợp tác toàn cầu vì các mục tiêu phát triển bền vững)

[UN Expert Lecture] Covid-19 Pandemic: Global Cooperation and Partnership

Sustainable Development Goal 17 (Partnerships for the goals)

16:00-18:00
[Hoạt động nhóm UN SDGs] Buổi định hướng, thảo luận/thuyết trình & bài tập nhóm

- Chủ đề hệ THCS: Covid-19 và Nhân quyền trẻ em

- Chủ đề hệ THPT: Covid-19 và Bất bình đẳng giáo dục

[UN SDGs Team Activity] Group Assignment and Debate/Presentation Orientation
- Theme for Middle School Track: Covid-19 and Children Right
-  Theme for High School Track: Covid-19 and Education Inequality
Thảo luận các vấn đề quốc tế
Global Agenda Debate
19:00-21:00
[Thảo luận nhóm] Kết quả: Lập bản thảo lần 1, bản đề xuất và kế hoạch trình bày của nhóm (Đánh giá và phản hồi của ban cố vấn)
[Group Debate] Outcome: Team proposal and  draft writing for presentation (Mentor feedback and revision)
Thuyết trình ngắn
Mini-presentation
21:00-21:30
[Thuyết trình ngắn] Phản biện và Brainstorming
[Mini-presentation] Brainstorming and Counter-argument Sharing
Hội Nghị GLEC Toàn Cầu: Ngày 2


Phân loại
Thời gian
Chương trình
Bài giảng của chuyên gia LHQ
UN Briefing
09:30-11:00
[Bài giảng của chuyên gia LHQ] Vai trò của thanh thiếu niên và giáo dục công dân toàn cầu

Mục tiêu phát triển bền vững thứ 4 (chất lượng giáo dục)

[UN Expert Lecture] Global Citizenship Education and the role of the Youth

Sustainable Development Goal 4 (Quality Education)

 Thảo luận nhóm
Group Debate
11:00-14:00
[Hoạt động nhóm UN SDGs]

- Lập bản thảo, bản đề xuất và nghị quyết của nhóm

- Đánh giá và phản hồi của ban cố vấn

[UN SDGs Team Activity]
- Team Proposal and Resolution Draft Writing
- Mentor Feedbacks and Comments
Phát triển nghề nghiệp
UN Career Development
14:30-16:00
[Phát triển nghề nghiệp] Gặp gỡ các nhà lãnh đạo trẻ của LHQ, Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi chính phủ
[UN Career Development Session] Meeting with Young Leaders from UN Institution, International Organizations, and NGOs
Giao lưu văn hóa
Cultural Exchange
16:00-17:00
[Giao lưu văn hóa] Cuộc thi đố vui & Rung chuông vàng
[Cultural Exchange] Quiz Competition and Golden Bell Show
Thuyết trình ngắn
Mini-presentation
17:30-20:00
[Thuyết trình ngắn] Buổi diễn tập cuối cùng & phản hồi của ban cố vấn
[Mini-presentation] Final Rehearsal with Mentor Feedback
Hoạt động LHQ
UN Activity
20:00-21:00
[Kết thúc] Thanh thiếu niên đọc bản tuyên ngôn về các mục tiêu phát tiển bền vững
[Wrap-up Session] Youth Declaration on the SDGsHội Nghị GLEC Toàn Cầu: Ngày 3


Phân loại
Thời gian
Chương trình
Bài thuyết trình cuối cùng
Final Presentation
09:00-11:30
[Bài thuyết trình cuối cùng]

Mở đầu Phần trình bày cá nhân Phần trình bày và tóm tắt của nhóm   Hỏi đáp

- Chủ đề hệ THCS: Covid 19 và Nhân quyền trẻ em

- Chủ đề hệ THPT: Covid-9 và Bất bình đẳng giáo dục

[Group Final Presentation]
Team leader opening → Individual Speech Team ppt and summary Q&As

- Theme for  Middle School Track: Covid-19 and Children Right

- Theme for High School Track: Covid-19 and Education Inequality
폐회
Bế mạc
13:00-13:30
[Lễ bế mạc/Lễ trao giải thưởng]

- Thanh thiếu niên đọc bản tuyên ngôn

- Lễ trao giải thưởng cho phần thuyết trình về các mục tiêu phát triển bền vững

(Giải thưởng dành cho cá nhân xuất sắc và giải đồng đội)

- Chụp ảnh tập thể và điền phiếu khảo sát

- Chính thức kết thúc

[Closing Ceremony/Presentation Award Ceremony]

- Youth Declaration Speech

- SDGs Presentation Award Ceremony (Individual MVP & Team Award)

- Group Photo and Survey Distribution

- Official Closing


We support the Sustainable Development Goals.