Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) ra đời tại Hội nghị của Liên hợp quốc về Phát triển Bền vững ở Rio de Janeiro, Brazil vào tháng 6 năm 2012 nhằm đưa ra các mục tiêu chung để đáp ứng những thách thức cấp bách về môi trường, chính trị và kinh tế mà thế giới phải đối mặt. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là sự tiếp nối của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) khởi đầu một nỗ lực toàn cầu từ năm 2000 nhằm giải quyết tình trạng đói nghèo.


Trọng tâm của 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là kêu gọi hành động khẩn cấp của tất cả các quốc gia - phát triển và đang phát triển - trong quan hệ đối tác toàn cầu rằng việc chấm dứt nghèo đói và các thiếu thốn khác phải đi đôi với các chiến lược cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - đồng thời giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bảo tồn đại dương và rừng của chúng ta.

<Liên hợp quốc: Giải pháp khẩn cấp cho thời kỳ khẩn cấp>

Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times

<Tổng thư ký LHQ phát biểu về tác động của đại dịch COVID-19>

UN Chief on the impact of the COVID-19 pandemic

Liên hợp quốc: Giải pháp khẩn cấp cho thời kỳ khẩn cấp (Covid-19 Pandemic and the Sustainable Development Goals)

Sustainable Development Goals Report 2020

Chủ đề 1: Đại dịch Covid-19


Đại dịch Covid-19 đã mang đến những cuộc khủng hoảng và hỗn loạn chưa từng có trên toàn thế giới. Đại dịch này đã gây ra cái chết cho 2 triệu người kể từ tháng 2 năm 2020 và hiện vẫn đang gây ra nhiều vấn đề khác nhau như an ninh lương thực, khủng hoảng kinh tế và hạn chế các cơ hội giáo dục. “Mặc dù Covid-19 ảnh hưởng đến tất cả các xã hội và con người, nhưng nỗi đau mà mọi người đang gánh chịu là khác nhau tùy thuộc vào mỗi người. Thiệt hại do Covid-19 gây ra làm gia tăng mức độ bất bình đẳng,” Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết.


Theo Báo cáo về các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc năm 2020, những người chịu thiệt hại lớn nhất từ đại dịch là các nhóm yếu thế trong xã hội như người già, trẻ em, người tàn tật, v.v. Hơn 1 tỷ người chịu thiệt thòi về mặt xã hội trên khắp thế giới hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức do Covvid-19, bao gồm thiếu nơi cư trú, thiếu nước uống và hạn chế tiếp cận các cơ sở y tế và giáo dục. Ngoài ra, việc sử dụng các sản phẩm dùng một lần do Covid-19 ngày càng tăng đang đẩy nhanh tốc độ biến đổi khí hậu.


Do những vấn đề do Covid-19 mang lại, việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ hướng đến hoàn thành vào năm 2030 cũng bị gián đoạn. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ nên đi theo hướng nào? Và chúng ta có thể làm gì trong cuộc khủng hoảng Covid-19?

Chủ đề 2: Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ


Tất cả các chương trình và hoạt động của Hiệp hội Hope to the Future Association (HFA) đều nhằm mục đích đóng góp vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững được Hội đồng LHQ thông qua vào năm 2015 và hướng tới hoàn thành vào năm 2030.


Với khẩu hiệu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các Mục tiêu Phát triển Bền vững đặt ra 17 mục tiêu chính với mục tiêu chung về con người đứng đầu và phân loại theo 5P (Con người, Hành tinh, Hòa bình, Thịnh vượng, Đối tác). Các Mục tiêu Phát triển Bền vững có các mục tiêu về chấm dứt nạn đói, bình đẳng giới, ứng phó với biến đổi khí hậu, v.v.


GLEC lựa chọn các chủ đề về các Mục tiêu Phát triển Bền vững nhằm mục đích chia sẻ những cách thức để các thế hệ thanh thiếu niên tương lai trên toàn thế giới suy nghĩ và hành động những gì họ có thể đóng góp với tư cách là thành viên của cộng đồng quốc tế và công dân trên thế giới. Bạn biết gì về các Mục tiêu Phát triển Bền vững? Là một thành viên của thế giới, bạn có thể làm gì để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững? Hãy cùng nhau suy nghĩ, chia sẻ và hành động nhé!

We support the Sustainable Development Goals.